Buscar este blog

lunes, 24 de marzo de 2014

25 DE MARÇ 2014: EN LA FESTA DE L'ANUNCIATA

MARIA, la que ha cregutTota la grandesa de Maria està expressada en una paraula: "fiat".
Dona natzarena, senzilla,
que es va obrir a les promeses de Déu.
Jove sensible i a l’escolta
plena de frescor i transparència.
Maria té ulls per a percebre, contemplar i escoltar en el silenci,
perquè ha escoltat la Paraula i la repassa des de petita en el seu cor.
Alegra’t dia a dia en el teu lliurament. Alegra’t ! Plena de gràcia,
la teva vida ha captivat Déu. 
No tinguis por perquè Déu t’ha concedit el seu favor.

Faci’s!

Un SÍ tremolós pronunciat en el silenci.

Faci’s

en les tenebres,
en les nits fosques,

faci’s entre llàgrimes

o alegries…
Faci’s
en mi
perquè em fio de tu!
Hi ha un SÍ vital
en la vida de Maria,
un sí de fons.
Necessitem posar-hi carn,
al SÍ de Maria,
un SÍ que s’estén en el temps
i que demana ser
personalitzat en el nostre.

Com ho va viure el P. Coll

des dels seus primers anys
en el convent de Girona i com va voler
que ho visquéssim nosaltres,
dominiques de l’Anunciata:

Contemplant en el misteri de l’anunciació

el lliurament del Verb a la humanitat
trobarem l’amor,
la llum i l’alegria,
que ens impulsin a promoure
la persona humana
cap a la plenitud en Crist,
i ajudar així a la configuració cristiana del món.

Maria, la Mare de Déu de l’Anunciació,

ens portarà a acollir i a anunciar
amb goig, en fe i disponibilitat
la Paraula de Déu.
FIAT!
Faci’s en mi
segons la teva paraula.
                       Text del vídeo: "Maria la que ha cregut"